Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε 3 διαφορές σε 8 δευτερόλεπτα;

Τεστ παρατηρητικότητας

Τα τεστ παρατηρητικότητας «Βρες τις διαφορές» είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ασκήσετε την παρατηρητικότητα σας και να βελτιώσετε τις γνωστικές σας ικανότητες.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων μπορεί να είναι αφορούν οτιδήποτε, από την θέση ενός αντικειμένου έως το χρώμα. Η τακτική εξάσκηση σε τέτοια τεστ μπορεί να ενισχύσει την ψυχική υγεία και τη συγκέντρωση τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.

Τεστ παρατηρητικότητας: Βρείτε τις 3 διαφορές σε 8 δευτερόλεπτα

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τρία παιδιά και μία γυναίκα σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα. Με την πρώτη ματιά οι δύο εικόνες δείχνουν ίδιες. Δεν είναι. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων.

Η πρόκληση του τεστ είναι να καταφέρετε να εντοπίσετε 3 διαφορές. Πρέπει να το κάνετε μέσα σε 8 δευτερόλεπτα.

Τεστ παρατηρητικότητας
Πηγή: YouTube

Η λύση του τεστ παρατηρητικότητας

 

Τεστ παρατηρητικότητας
Πηγή: YouTube

Η διαφορά είναι στο στόμα του κοριτσιού, το αριστερό χέρι της γυναίκας και το παντελόνι του ενός αγοριού.

Scroll to Top