Μαθηματικό παζλ: Έχετε μόνο 13 δευτερόλεπτα για να το λύσετε

Μαθηματικό παζλ

Ένα νέο μαθηματικό παζλ δυσκολεύει τους χρήστες του ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες. Το τεστ παρουσιάζει μία εικόνες με το δύο εξισώσεις και σας ζητάει να βρείτε την λύση σε μία τρίτη εξίσωση. Μπορείτε να λύσε το παζλ σε 13 δευτερόλεπτα;

Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα υπάρχει τα αποτελέσματα του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ενός τετραγώνου και ενός κύκλους. Πρέπει σε 13 δευτερόλεπτα να βρείτε τις τιμές των δύο σχημάτων και στην συνέχεια να βρείτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του κύκλου από το τετράγωνο.

Πρέπει σκεφτείτε γρήγορα για να βρείτε την σωστή απάντηση.

Μπορείτε να λύσετε το μαθηματικό παζλ σε 13δευτερόλεπτα;

Μαθηματικό παζλ

Η λύση στο μαθηματικό παζλ

Αν υποθέσουμε ότι x είναι το τετράγωνο και y ο κύκλος, τότε έχουμε τις εξής εξισώσεις:

  • x ÷ y = 2
  • x * y = 2

Από την δεύτερη εξίσωση προκύπτει ότι y=2/x. Άρα η πρώτη εξίσωση γίνεται

  • x ÷ 2/x = 2 -> x² = 4 – > x = 2 ή x = -2

Αν x = 2 τότε y = 1 και αν x = -2 τότε y= -1

Άρα η εξίσωση x – y έχει δύο λύσεις:

  • x – y = 2 – 1 = 1
  • x – y = -2 – (-1) = -1
Scroll to Top