Μαθηματικό παζλ για δυνατούς λύτες: Έχετε 20 δευτερόλεπτα για να το λύσετε

Ένα νέο μαθηματικό παζλ δυσκολεύει τους χρήστες του ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες και προκαλεί κάθε επίδοξο λύτη να «αναμετρηθεί» μαζί του.

Το τεστ, που αναρτήθηκε από τον χρήστη Gergey Dudas – Dudolf, παρουσιάζει μία σειρά πράξεων με αντικείμενα και αυτό που σας ζητάει είναι να λύσετε μία τελική εξίσωση. Για να το καταφέρετε αυτό βέβαια πρέπει πρώτα να βρείτε τα νούμερα στα οποία αντιστοιχούν τα αντικείμενα κάνοντας τις πράξεις που σας δίνονται.

Πιστεύετε ότι μπορείτε να λύσε το παζλ σε 20 δευτερόλεπτα;

Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων.

Η λύση στο μαθηματικό παζλ

Το συγκεκριμένο μαθηματικό παζλ δυσκόλεψε αρκετούς που προσπάθησαν να το λύσουν ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατέληξαν σε διαφορετικές απαντήσεις που απείχαν πολύ από τη σωστή.

Πάμε να δούμε μαζί την λύση:

Στην πρώτη σειρά βλέπουμε τρία ποτήρια του καφέ, τα οποία αν πολλαπλασιαστούν μεταξύ τους μας δίνουν τον αριθμό 27. Έτσι, αν ονομάσουμε ως Χ το κάθε ποτήρι του καφέ, η πράξη παίρνει την εξής μορφή:

 • Χ3 = 27
 • Χ=3

Επομένως το ποτήρι ισοδυναμεί με τον αριθμό 3.

Στη δεύτερη σειρά βλέπουμε την εξής πράξη: Ποτήρι + κούπα x κούπα x κούπα= 11. Όπου ποτήρι αντικαθιστούμε με τον αριθμό 3 και ονομάζουμε τις κούπες ως Υ. Επομένως η πράξη παίρνει τη μορφή:

 • 3 + Υ x Y x Y = 11
 • 3 + Υ3 = 11
 • Υ3 = 11 – 3
 • Υ3 = 8
 • Υ = 2

Άρα η κούπα ισοδυναμεί με τον αριθμό 2.

Στην τρίτη σειρά βλέπουμε την εξής πράξη: κούπα x ποτήρι x μίλκσεϊκ = 36. Αντικαθιστούμε τα σύμβολα με τα νούμερα που έχουμε βρει και εφόσον ψάχνουμε την τιμή του μίλκσεϊκ , το ονομάζουμε Ζ για να δώσουμε στην πράξη της εξής μορφή:

 • 2 x 3 x Z = 36
 • 6 x Z = 36
 • Z = 36 / 6
 • Z = 6

Επομένως το μίλκσεϊκ ισοδυναμεί με τον αριθμό 6.

Εφόσον λοιπόν έχουμε βρει τις τιμές των αντικειμένων τις αντικαθιστούμε στην τελική πράξη και λύνουμε:

 • (3 x 3 – 2) x 6 = ?
 • (9 – 2) x 6= ?
 • 7 x 6 = 42

Άρα η λύση είναι ο αριθμός 42. 

Scroll to Top