Μαθηματικό παζλ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει;

Μαθηματικό παζλ

Ένα περίεργο μαθηματικό παζλ δυσκολεύει τους χρήστες του ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες. Το τεστ παρουσιάζει μία εικόνα με ένα πίνακα στον οποίο υπάρχουν διάφοροι αριθμοί σας ζητάει να βρείτε ποιος αριθμός λείπει.

Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα υπάρχει ένας πίνακας 3×4 στον οποίο υπάρχουν διάφοροι αριθμοί. Όμως στην 4η σειρά λείπει ο αριθμός από το μεσαίο κουτάκι. Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει; Πρέπει σκεφτείτε με διαφορετικό τρόπο για να βρείτε την σωστή απάντηση.

Μαθηματικό παζλ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει;

Η λύση στο μαθηματικό παζλ

Για να βρείτε την σωστή απάντηση πρέπει να καταλάβετε την σχέση μεταξύ των αριθμών.

Αν παρατηρήσετε καλά τους αριθμούς θα διαπιστώσετε ότι σε κάθε σειρά ο μεσαίος αριθμός δημιουργείται από το άθροισμα και την αφαίρεση του 1ου και του 3ου αριθμού.

Για παράδειγμα:

  • Στον αριθμό 42, το 4 = 3 + 1 και το 2 = 3 – 1
  • Στον αριθμό 82, το 8 = 5 + 3 και το 3 = 5 – 3
  • Στον αριθμό 84, το 8 = 6 + 2 και το 4 = 6 – 2

Εφαρμόζοντας την ίδια λογική καταλήγετε ότι ο αριθμός που λείπει είναι το 53.

  • Στον αριθμό 53, το 5 = 4 + 1 και το 3 = 4 – 1
Scroll to Top