Μαθηματικό παζλ: Μπορείτε να βρείτε τα βάρη όλων των ζώων σε 11 δευτερόλεπτα;

Μαθηματικό παζλ

Ένα διαφορετικό μαθηματικό παζλ κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media. Το τεστ παρουσιάζει εικόνες με έναν σκύλο, μία γάτα και ένα ποντίκι και σας ζητάει να βρείτε τα βάρη τους. Μπορείτε να τα βρείτε σε 11 δευτερόλεπτα;

Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων.

Στο παζλ πρέπει να παρατηρήσετε σωστά τρεις πρώτες εικόνες και να βρείτε τα βάρη των ζώων. Στην μία εικόνα υπάρχει ο σκύλος και το ποντίκι και το συνολικό τους βάρος είναι 20. Στην δεύτερη εικόνα υπάρχει η γάτα και το ποντίκι και το βάρος τους είναι 10 κιλά. Και στην τρίτη ο σκύλος και η γάτα και το συνολικό τους βάρος είναι 24 κιλά.

Με βάση αυτά, μπορείτε να βρείτε τα 3 βάρη των 3 ζώων; Πρέπει σκεφτείτε γρήγορα για να βρείτε την σωστή απάντηση.

Μαθηματικό παζλ: Μπορείτε να βρείτε τα βάρη όλων των ζώων; Έχετε 11 δευτερόλεπτα

Μαθηματικό παζλ

Η λύση στο μαθηματικό παζλ

Αν υποθέσουμε ότι x είναι το βάρος του σκύλου, y το βάρος του ποντικιού και z το βάρος της γάτας, τότε έχουμε τις εξής εξισώσεις:

  • x + y = 20
  • x + z = 24
  • y + z = 10

Άρα y = 10 – z. Αντικαθιστώντας το y στην πρώτη εξίσωση έχουμε: x + 10 – z = 20 – > x = 10 + z. Αντικαθιστώντας το x στην 2η εξίσωση έχουμε 10 + z + z = 24 -> 2z = 14 άρα z = 7. Άρα y = 3 και x =17.

  • Tο βάρος του σκύλου είναι 17 κιλά
  • Το βάρος του ποντικιού είναι 3 κιλά
  • Το βάρος της γάτας είναι 7 κιλά

Το συνολικό τους βάρος είναι 27 κιλά

Scroll to Top