Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 10 δευτερόλεπτα;

Τεστ IQ

Ένα διαφορετικό τεστ IQ έχει γίνει viral media και μπερδεύει τους χρήστες των social media, που δεν μπορούν να βρουν τον αριθμό που λείπει από μία μαθηματική ακολουθία.

Το συγκεκριμένο τεστ είναι ένα μαθηματικό παζλ. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων. Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας.

Εάν λύσετε αυτό το τεστ IQ σε λιγότερο από 10δευτερόλεπτα τότε έχετε υψηλό IQ. Το παζλ σας ζητάει να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε ποιος αριθμός λείπει.

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 10δευτερόλεπτα;

To τεστ παρουσιάζει ένα αστέρι με 6 γωνίες. Στο κέντρο του και στις 5 από τις 6 γωνίες υπάρχουν αριθμοί. Ένας αριθμός λείπει. Μπορείτε να βρείτε ποιος είναι;

Τεστ IQ

Η λύση στο τεστ IQ:

Για να βρείτε την σωστή απάντηση πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους οι αριθμοί.

Αν παρατηρήσετε προσεκτικά θα δείτε ότι το άθροισμα των αριθμών που 50, 30 και 10 ισούται με το 90 που βρίσκεται στο κέντρο του αστεριού.

Με την ίδια λογική ο αριθμός που λείπει είναι το 30 καθώς

  • 20 + 40 + 30 = 90

Τεστ IQ λύση

Scroll to Top