Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με το αγόρι σε 14 δευτερόλεπτα;

Τα τεστ παρατηρητικότητας «Βρες τις διαφορές» είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε την οπτική μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες σας. Δοκιμάζουν την παρατηρητικότητά σας, και την προσοχή που δίνετε στις λεπτομέρειες. Το να αναγνωρίσετε τις διαφορές μεταξύ δύο σχεδόν ίδιων εικόνων είναι δύσκολο εγχείρημα.

Ωστόσο, τα παιχνίδια με διαφορές, όπως και οι οπτικές ψευδαισθήσεις, είναι από τους καλύτερους τρόπους για να αναπτύξετε δεξιότητες παρατήρησης, ενώ είναι ιδανικός τρόπος για να κάνετε ένα διάλειμμα από το άγχος της καθημερινότητας.

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με το αγόρι σε 14 δευτερόλεπτα;

Στο συγκεκριμένο τεστ παρατηρητικότητας βλέπετε δύο πανομοιότυπες εικόνες με έναν άνδρα να πηγαίνει στο γραφείο.  Οι εικόνες φαίνονται σχεδόν ίδιες, αλλά υπάρχουν 3 διαφορές μεταξύ τους. Έχετε  14 δευτερόλεπτα για να εντοπίσετε αυτές τις διαφορές.

Η λύση για το τεστ παρατηρητικότητας

Αν δεν καταφέρατε να βρείτε τις 3 διαφορές δείτε την απάντηση στην παρακάτω εικόνα.

 

 

Scroll to Top