Πόσες ώρες έχει μία ημέρα στους άλλους πλανήτες;

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον Ερμή;

Mercury
Σωστά! Λάθος

Ο Ερμής, ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο, περιστρέφεται πολύ αργά γύρω από τον άξονά του, χρειάζονται 58,65 ημέρες της Γης για να ολοκληρώσει μία περιστροφή.

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στην Αφροδίτη;

Αφροδίτη
Σωστά! Λάθος

Η Αφροδίτη, ο δεύτερος πλανήτης από τον Ήλιο, περιστρέφεται πολύ αργά γύρω από τον άξονά της, με αντίστροφη φορά από τους περισσότερους άλλους πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα. Χρειάζονται 243 ημέρες της Γης για να ολοκληρώσει μία περιστροφή. Αυτή η αργή περιστροφή μπορεί να οφείλεται στην αλληλεπίδραση της Αφροδίτης με το βαρυτικό πεδίο του Ήλιου, αλλά και λόγω παλιρροϊκών δυνάμεων από τους κοντινούς της πλανήτες

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον Άρη;

Άρης
Σωστά! Λάθος

Ο Άρης περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του μία φορά κάθε 24 ώρες και 37 λεπτά. Αυτή η περιστροφή είναι αρκετά παρόμοια με αυτή της Γης.

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον Δία;

Δίας
Σωστά! Λάθος

Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα και επίσης ο ταχύτερα περιστρεφόμενος πλανήτης. Χρειάζονται μόνο 9 ώρες και 55 λεπτά για να περιστραφεί μία φορά γύρω από τον άξονά του. Αυτή η γρήγορη περιστροφή δημιουργεί ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες στον Δία.

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον Κρόνο

Κρόνος
Σωστά! Λάθος

Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα και περιστρέφεται αρκετά πιο γρήγορα από τη Γη. Χρειάζονται περίπου 10 ώρες και 39 λεπτά για να ολοκληρώσει μία περιστροφή γύρω από τον άξονά του.

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον Ουρανό;

Ουρανός
Σωστά! Λάθος

Ο Ουρανός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα και περιστρέφεται πολύ γρήγορα γύρω από τον άξονά του. Η περίοδος περιστροφής γύρω από τον άξονά του είναι 17,9 ώρες.

Πόσο διαρκεί μια ημέρα στον Ποσειδώνα;

Ποσειδώνας
Σωστά! Λάθος

Ο Ποσειδώνας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα. Χρειάζονται περίπου 16 ώρες και 3 λεπτά για να ολοκληρώσει μία περιστροφή.

Scroll to Top