Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 14 δευτερόλεπτα;

Τεστ IQ μαθηματικό παζλ

Ένα τεστ IQ μπερδεύει τους χρήστες του διαδικτύου, που δεν μπορούν να βρουν τον αριθμό που λείπει από μία μαθηματική ακολουθία.

Το συγκεκριμένο τεστ είναι ένα μαθηματικό παζλ. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων. Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας.

Εάν λύσετε το συγκεκριμένο τεστ IQ σε λιγότερο από 14 δευτερόλεπτα τότε έχετε υψηλό IQ. Το παζλ σας ζητάει να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε ποιος αριθμός λείπει.

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 14 δευτερόλεπτα;

To τεστ παρουσιάζει 15 αριθμούς και σας ζητάει να βρείτε ποιος αριθμός λείπει. Μπορείτε να τον βρείτε;

Τεστ IQ μαθηματικό παζλ

Η λύση στο τεστ IQ:

Για να βρείτε την σωστή απάντηση πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους οι αριθμοί. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά θα διαπιστώσετε ότι σε κάθε σειρά, αν πολλαπλασιάσετε το άθροισμα των δύο πρώτων αριθμών με το 2, προκύπτει το αριθμός που σχηματίζεται από τους δύο άλλους αριθμούς.

Δηλαδή:

  • (3 + 2) x 2 = 10
  • (1 + 9) x 2 = 20
  • (7 + 5) x 2 = 24

Άρα ο αριθμός που λείπει είναι το 6 καθώς:

  • (0 + 8) x 2 = 16
Scroll to Top